هیچ محصولی در سبد خرید شما وجود ندارد.
بسته
جستجو
فیلترها

بازديد آقاي دكتر ظريف وزير امور خارجه و آقاي دكتر موسوي سخنگوي وزارت امور خارجه از … دی 11, 1398

یکشنبه, 14 اردیبهشت,1399

بازديد آقاي دكتر ظريف وزير امور خارجه از گياه ارايي با انواع ساكولنت توسط تيم شركت فدک گل ليان در محوطه فضاي سبز ساختمان وزارت امور خارجه و تشكر و قدرداني ويژه از دست اندر كاران و همچنين بازديد آقاي دكتر موسوي سخنگوي وزارت امور خارجه از طراحي فضاي سبز شركت فدک ليان و تشكر و قدرداني ويژه از تيم شركت فدك گل ليان .

نظر خود را درج نمایید