هیچ محصولی در سبد خرید شما وجود ندارد.
بسته
جستجو
فیلترها

روش کاشت بذر انواع کاکتوس و ساکولنت

به طورکلی بستر مناسب جهت کشت بذرها به دو صورت میباشد

1. کشت درسینی نشا

2. کشت بصورت کرتی درزمین اصلی

جهت کشت بذر ابتدا یک لایه نازک شن درکف سینی به عنوان زهکش ریخته و سپس مابقی تا سطح با پیت ماس مرطوب پر می شود. سپس یک لایه با تراکم 80 درصد سنگ سفید روی پیتماس ریخته  درمرحله بعد يك سم قارچكش که مناسب بسترمی باشد مانند کاربندازیم یا توپسین و يك سم حشره کش مثل دیازینون یا هرسم حشره کش مناسب برای ضدعفونی بستر را با دو برابر دوز استاندارد با يكديگر مخلوط کرده و سپس بصورت ابیاری به تمام سطح بستر پاشیده

می شود. به طوری که بسترکاملا خیس شود و از انتهای ظرف, باقیمانده محلول سم خارج شود. بعداز24 ساعت , ابشویی انجام می شود تاسموم اضافی از خاک خارج شود. سپس بلافاصله بعد از ابشویی بستر اقدام به پاشیدن بذرها با تراكم مناسب در سطح بسترمی نماییم.

در روش کشت در کرت و زمین اصلی هم عینا همین مراحل انجام می شود فقط با این تفاوت که جهت إيجاد لإيه زهكش، ابتدا 10 سانتی متر سنگریزه درشت , سپس روی آن حدود3 تا 5 سانتی مترشن سایز کوچکتر و در مرحله بعد 3 تا 5 سانتی متر پیتماس بر روي آن و در نهايت یک لایه سنگ سفید با تراکم 80 درصد روي  سطح پيت ماس ريخته مي شود (سنگ سفيد روي بستر سبب استقرار بهتر گياهچه ها و همچنین جلوگيري از رشد و نمو جلبک ها می شود). پس از انجام مراحل ضدعفونی و کاشت بذر لازم است شرایط محیطی مناسب جهت جوانه زنی بذور را فراهم نمود.

دمای مناسب کاشت بذر انواع کاکتوس 22تا25 درجه سانتی گراد می باشد (بهترین دما 24 درجه سانتي گراد). رطوبت مناسب جهت جوانه زنی بذرها 80 تا 85 درصد و برای رشد گیاهان بعد از جوانه زنی بستگی به نوع گیاه متفاوت است.

مانند خانواده اچینو برای رشد رطوبت (60-40) درصد,  خانواده فرو ها (80-60) و مابقی کاکتوس ها (70-50) , لیتوپس(70-50), هاورتیا (80-60), سمپرویوم(60-40) ,اچوریا (80-60) درصد می باشد.

زمان جوانه زني بذور نور باید خیلی ملایم باشد ولی بعد از سبز شدن باید به مرور نور افزایش یابد. بعد از سبز شدن بذرها روزانه 4 ساعت نور برای پرورش بذرها کافی است. بعد از کشت بذر بهتراست همیشه بستر مرطوب نگه داشته شود ولی پس از جوانه زنی باید رطوبت بستر کنترل شود و بطور مداوم بستر خیس و یا خشک نشود. بعد از کشت بذرها با سم قارچکش پریویکور دز نیم به هزار سمپاشی می شود و پس از ان  تا پایان 3 ماهگی هر10 تا 15 روزیک مرتبه با دز یک و نیم به هزار از قارچکش پریویکور جهت پیشگیری ازبیماری های قارچی استفاده  می گردد. از پایان 3 ماهگی به بعد می بایست در نوع قارچکش تغییراتی ایجادشود .

می توان از قارچکش هایی نظیر تبوکونازول یا هگزاکونازول یا پنکونازول با دز استاندارد استفاده نمود.

از پایان 3 ماهگی درمرحله اول ازکود بیو بیست گلد  با دز یک و نیم  به هزار استفاده می گردد. لازم به ذكر است كه این کود بايد به صورت دو ابياري پشت سر هم استفاده گردد. يعني اگر فاصله ابياري از هم زياد باشد به فاصله يك هفته مرحله دوم كود بيو بيست گلد داده مي شود، در صورتي  كه  فاصله  ابياري از يكديگر كم باشد و يا هر روز  باشد بعد از  اولين مرحله  كود بيو بيست گلد، اجازه ميدهيم بستر كاملا خشك شود سپس مرحله دوم كود بيوًبيست گلد داده مي شود.

بعداز استفاده از کودبیو بیست  گلد تا 6 ماهگی , از کودهای پتاسیم بالا(12:12:36 یا 8:5:44) بادز یک و نیم به هزار استفاده می گردد. بدین صورت که اگر فاصله زمانی دو آبیاری  کمتر از 14 روز شد و (یا هر روز)آن وقت میتوان  هر15 روز یکبار کودهی را انجام داد. اما اگر فاصله زمانی دو  ابیاری  بیشتراز 14 روز شد  هر دو دفعه آبیاری , یکبار کودهی انجام مي شود. از 6 ماهگی به بعد  ازکود پتاسیم  بالا  و نیتروژن پایین  (3:11:38) با دز یک و نیم درهزار استفاده می گردد و در 9 ماهگی مجددا دو مرتبه کود بیو بیست گلد در دو ابياري پشت  سر هم استفاده مي گردد.

2. کشت بصورت کرتی درزمین اصلی

جهت کشت بذر ابتدا یک لایه نازک شن درکف سینی به عنوان زهکش ریخته و سپس مابقی تا سطح با پیت ماس مرطوب پر می شود. سپس یک لایه با تراکم 80 درصد سنگ سفید روی پیتماس ریخته  درمرحله بعد يك سم قارچكش که مناسب بسترمی باشد مانند کاربندازیم یا توپسین و يك سم حشره کش مثل دیازینون یا هرسم حشره کش مناسب برای ضدعفونی بستر را با دو برابر دوز استاندارد با يكديگر مخلوط کرده و سپس بصورت ابیاری به تمام سطح بستر پاشیده

می شود. به طوری که بسترکاملا خیس شود و از انتهای ظرف, باقیمانده محلول سم خارج شود. بعداز24 ساعت , ابشویی انجام می شود تاسموم اضافی از خاک خارج شود. سپس بلافاصله بعد از ابشویی بستر اقدام به پاشیدن بذرها با تراكم مناسب در سطح بسترمی نماییم.

در روش کشت در کرت و زمین اصلی هم عینا همین مراحل انجام می شود فقط با این تفاوت که جهت إيجاد لإيه زهكش، ابتدا 10 سانتی متر سنگریزه درشت , سپس روی آن حدود3 تا 5 سانتی مترشن سایز کوچکتر و در مرحله بعد 3 تا 5 سانتی متر پیتماس بر روي آن و در نهايت یک لایه سنگ سفید با تراکم 80 درصد روي  سطح پيت ماس ريخته مي شود (سنگ سفيد روي بستر سبب استقرار بهتر گياهچه ها و همچنین جلوگيري از رشد و نمو جلبک ها می شود). پس از انجام مراحل ضدعفونی و کاشت بذر لازم است شرایط محیطی مناسب جهت جوانه زنی بذور را فراهم نمود.

دمای مناسب کاشت بذر انواع کاکتوس 22تا25 درجه سانتی گراد می باشد (بهترین دما 24 درجه سانتي گراد). رطوبت مناسب جهت جوانه زنی بذرها 80 تا 85 درصد و برای رشد گیاهان بعد از جوانه زنی بستگی به نوع گیاه متفاوت است.

مانند خانواده اچینو برای رشد رطوبت (60-40) درصد,  خانواده فرو ها (80-60) و مابقی کاکتوس ها (70-50) , لیتوپس(70-50), هاورتیا (80-60), سمپرویوم(60-40) ,اچوریا (80-60) درصد می باشد.

زمان جوانه زني بذور نور باید خیلی ملایم باشد ولی بعد از سبز شدن باید به مرور نور افزایش یابد. بعد از سبز شدن بذرها روزانه 4 ساعت نور برای پرورش بذرها کافی است. بعد از کشت بذر بهتراست همیشه بستر مرطوب نگه داشته شود ولی پس از جوانه زنی باید رطوبت بستر کنترل شود و بطور مداوم بستر خیس و یا خشک نشود. بعد از کشت بذرها با سم قارچکش پریویکور دز نیم به هزار سمپاشی می شود و پس از ان  تا پایان 3 ماهگی هر10 تا 15 روزیک مرتبه با دز یک و نیم به هزار از قارچکش پریویکور جهت پیشگیری ازبیماری های قارچی استفاده  می گردد. از پایان 3 ماهگی به بعد می بایست در نوع قارچکش تغییراتی ایجادشود .

می توان از قارچکش هایی نظیر تبوکونازول یا هگزاکونازول یا پنکونازول با دز استاندارد استفاده نمود.

از پایان 3 ماهگی درمرحله اول ازکود بیو بیست گلد  با دز یک و نیم  به هزار استفاده می گردد. لازم به ذكر است كه این کود بايد به صورت دو ابياري پشت سر هم استفاده گردد. يعني اگر فاصله ابياري از هم زياد باشد به فاصله يك هفته مرحله دوم كود بيو بيست گلد داده مي شود، در صورتي  كه  فاصله  ابياري از يكديگر كم باشد و يا هر روز  باشد بعد از  اولين مرحله  كود بيو بيست گلد، اجازه ميدهيم بستر كاملا خشك شود سپس مرحله دوم كود بيوًبيست گلد داده مي شود.

بعداز استفاده از کودبیو بیست  گلد تا 6 ماهگی , از کودهای پتاسیم بالا(12:12:36 یا 8:5:44) بادز یک و نیم به هزار استفاده می گردد. بدین صورت که اگر فاصله زمانی دو آبیاری  کمتر از 14 روز شد و (یا هر روز)آن وقت میتوان  هر15 روز یکبار کودهی را انجام داد. اما اگر فاصله زمانی دو  ابیاری  بیشتراز 14 روز شد  هر دو دفعه آبیاری , یکبار کودهی انجام مي شود. از 6 ماهگی به بعد  ازکود پتاسیم  بالا  و نیتروژن پایین  (3:11:38) با دز یک و نیم درهزار استفاده می گردد و در 9 ماهگی مجددا دو مرتبه کود بیو بیست گلد در دو ابياري پشت  سر هم استفاده مي گردد.

نظر خود را وارد نمایید.