هیچ محصولی در سبد خرید شما وجود ندارد.
بسته
جستجو
فیلترها

نمایشگاه بین المللی کشاورزی، بذر، کود، و سم و ماشین الات کشاورزی، شهر آفتاب - مهر 2, 1398

شنبه, 13 اردیبهشت,1399

حضور رئیس محترم اتحادیه باغداران کشور در غرفه ی فدک گل


جناب آقای سمیر دیزاینر شرکت فدک گل در نمایشگاه شهر افتاب


جناب آقای فاخریان دیزاینر شرکت فدک گل در نمایشگاه شهر افتاب

حضور مدیر محترم باغبانی استان همدان در غرفه فدک گل لیان

حضور مدیر محترم باغبانی استان مازندران در غرفه شرکت فدک گل لیان

حضور مدیر محترم باغبانی استان قم در غرفه شرکت فدک گل لیان

حضور رئیس محترم کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی ایران ومدیر عامل نوین زعفران آقای مهندس شریعتی مقدم در غرفه شرکت فدک گل لیان

حضور معاون محترم بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان اردبیل در غرفه شرکت فدک گل لیان

حضور مدیر محترم باغبانی استان تهران به همراه همکاران مدیریت باغبانی استان تهران در غرفه شرکت فدک گل لیان

حضور مجری محترم گلخانه های وزارت جهاد کشاورزی در غرفه شرکت فدک گل لیان

حضور مدیر کل محترم دفتر گل و گیاهان زینتی و قارچهای خوراکی وزارت جهاد کشاورزی در غرفه شرکت فدک گل لیان

حضور رایزن محترم بازرگانی سفارت ایتالیا در ایران در غرفه شرکت فدک گل لیان

نظر خود را درج نمایید