هیچ محصولی در سبد خرید شما وجود ندارد.
بسته
جستجو
فیلترها

گزارشي از همايش كشاورزي شهري با حضور شركت بين المللي فدك گل ليان

جمعه, 23 اسفند,1398

سخنراي اقاي مهندس حسين جعفرزاده
رئيس هيئت مديره و سرمايه گذار شركت بين المللي فدك گل ليان در همايش كشاورزي شهري

اهداي لوح و تنديس به شركت بين المللي فدك گل

نظر خود را درج نمایید