هیچ محصولی در سبد خرید شما وجود ندارد.
بسته
جستجو
فیلترها
خبرخوان

نوشته های وبلاگ '2020' 'بهمن'

نگهداری کاکتوس و ساکولنت در خانه
ساکولنت ها از جمله گیاهان بیرونی می باشند ولی اغلب مردم به تصور غلط این گیاهان را آپارتمانی می پندارند و نگهداری کاکتوس و ساکولنت را در خانه ترجیح می دهند . بنابراین به همین دلیل جهت رشد و نمو مطلوب نیازمند هوای آزاد و آفتاب مستقیم می باشند...
روش کاشت بذر انواع کاکتوس و ساکولنت
جهت کشت بذر ابتدا یک لایه نازک شن درکف سینی به عنوان زهکش ریخته و سپس مابقی تا سطح با پیت ماس مرطوب پر می شود. سپس یک لایه با تراکم 80 درصد سنگ سفید روی پیتماس ریخته درمرحله بعد يك سم قارچكش که مناسب بسترمی باشد...