هیچ محصولی در سبد خرید شما وجود ندارد.
بسته
جستجو
فیلترها
خبرخوان

وبلاگ

فیلم حضور موفق شرکت فدک گل در نمایشگاههای بین المللی
مهندس حسین جعفرزاده مدیر شرکت بین المللی فدک گل و تولید کننده و صادر کننده برتر گل و گیاه در ایران و اندونزی(حضور موفق شرکت فدک گل در نمایشگاههای بین المللی IFTFهلند و اکسپو و هایجکس)
آموزش تصویری گیاه آرایی
آموزش گیاه آرایی توسط مهندس بهناز جعفرزاده (مهندس و گیاه پزشک شرکت بین المللی فدک گل)
آموزش تصویری پرورش و تکثیر ساکولنت ها
ارایه نکاتی جهت پرورش و تکثیر ساکولنت ها تحت شرایط نور مصنوعی توسط دکتر مهسا حسینی کارشناس شرکت بین المللی فدک گل
آموزش تصویری ساخت و تجهیز گلخانه های خانگی
راه اندازی ساخت و تجهیز گلخانه های خانگی توسط آقای حسین شادچهره کارشناس شرکت بین المللی فدک گل
آموزش تصویری نگهداری گیاهان خانگی
آموزش تصویری نگهداری گیاهان خانگی توسط خانم فاطمه کاظم تمیمی (کارشناس شرکت بین الملل فدک گل)
آموزش گیاه آرایی
آموزش گیاه آرایی توسط حسن انوشیروان کارشناس شرکت بین المللی فدک گل
آموزش تصویری گیاه آرایی
آموزش گیاه آرایی توسط دکتر سیده مهسا حسینی کارشناس شرکت بین المللی فدک گل
آموزش تصویری گیاه آرایی
آموزش گیاه آرایی توسط شریفه اسعسی کارشناس گل و گیاه از شرکت بین المللی فدک
مصاحبه تلویزیونی مهندس حسین جعفرزاده
مهندس حسین جعفرزاده تولید کننده و صادر کننده برتر گل و گیاه در ایران و اندونزی
آموزش گیاه آرایی
آموزش گیاه آرایی توسط دکتر سیده مهسا حسینی کارشناس گل و گیاه از شرکت بین المللی فدک