هیچ محصولی در سبد خرید شما وجود ندارد.
بسته
جستجو
فیلترها
خبرخوان

وبلاگ

روش کاشت بذر انواع کاکتوس و ساکولنت
جهت کشت بذر ابتدا یک لایه نازک شن درکف سینی به عنوان زهکش ریخته و سپس مابقی تا سطح با پیت ماس مرطوب پر می شود. سپس یک لایه با تراکم 80 درصد سنگ سفید روی پیتماس ریخته درمرحله بعد يك سم قارچكش که مناسب بسترمی باشد...